Naar aanleiding van de maatregelen die de regering heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus in te dijken,
werden de aanbevelingen voor de Belgische uitvaartsector ook aangepast.
Dit moeten wij aanpassen:

DE REGELING VAN DE UITVAART
Om ons personeel te vrijwaren wordt er gevraagd om na afspraak maar met maximum 2 familieleden de uitvaart te bespreken bij ons.

BEZOEKEN AAN HET UITVAARTCENTRUM
Het brengen van een laatste groet in het uitvaartcentrum gebeurt enkel op afspraak gedurende maximum 1 uur
en in
intieme kring (naaste familie en belangrijkste personen).
Maximum 5 bezoekers mogen zich tegelijkertijd in de wachtruimte bevinden,
dit om de regels van “social
distancing” te respecteren.
Omhelzingen en handdrukken worden vervangen door een hand op het hart en/of een knikje.
Ons overkoepelend orgaan Funebra raadt mensen boven de 70 jaar of met een zwakke gezondheid aan om zich niet te verplaatsen naar de uitvaartcentra.

KOFFIETAFELS
Koffietafels, uitvaartrecepties en -banketten zijn verboden.
UITVAARTPLECHTIGHEID
Omdat bijeenkomsten niet zijn toegestaan, dient de uitvaartplechtigheid te worden ingekort (maximum 45 minuten).
Ze mag slechts worden bijgewoond door maximum 20 personen (met inbegrip van het personeel van het
uitvaartcentrum).
Dat aantal dient minder te zijn dan 20 als de regels inzake social distancing (1,5 m afstand) niet
kunnen worden gerespecteerd.
Er dient voldoende ruimte tussen de stoelen te worden voorzien met het oog op de social distancing.

Mensen die hun medeleven wensen mede te delen of tonen aan de familie kunnen dit via onze website
of door een rouwbetuiging (envelop) in de brievenbus te plaatsen bij ons.
BEGRAAFPLAATS
Omhelzingen en handdrukken worden vervangen door een hand op het hart en/of een knikje.
Geef de voorkeur aan een knikje of een kruisteken bij de laatste groet aan de overledene. Voorzie de nodige social distance tussen de mensen
CREMATORIUM
Uitzonderlijke maatregelen zullen worden genomen door de verschillende crematoria. We vragen u om deze strikt na te leven.
De crematoria moeten voldoen aan de federale richtlijnen en alles in het werk stellen om het afscheid mogelijk te maken.
We hopen dat deze crisis snel weer voorbij is .Indien er nog vragen zijn omtrent waardig afscheidnemen tijdens de coronacrisis,
vergeet ons dan zeker niet te contacteren. Dit kan via alle kanalen (telefonisch, mail of sociale media).
Wij proberen u dan zo snel mogelijk te helpen met uw vragen.

Pin It on Pinterest